Boedelinventaris van Rembrandt

Home / Bronnen / Boedelinventaris van Rembrandt    |    Terug
Boedelinventaris van Rembrandt
   
   
 
 
 
 
 
Transcriptie
een Jeronimus van Rembrant. een schilderijtie van haesen vanden selven. een schilderijtie van een varcken vanden selven. een Cleijn lantschappie van hercules Segers. een lantschap van Jan Lievensz. noch een dito vanden selven. een lantschappie van Rembrant. een leeuwen gevecht vanden selven. een manen schijntie van Jan Lievensz. een tronie van Rembrant. een tronie vanden selven. een stil leggent leven van Rembrandt geretukeert. een soldaet in t harnas vanden selven. een Vanitas van Rembrant geretukeert. een dito vanden selven met een scepter geretukeert. een seestuck door Hendrick Antonisz opgemaeckt vier Spaense stoelen met juchte[n]. twee dito stoelen met swarte sitsels. een vuijren hout soldertie Inde Sijdelcaemer een schilderije van een Samaritaen door rembrant geretukeert. een Rijcke man van Palma Vetio waar van de helfte pieter de la tombe toecomt. een achterhuijs van Rembrant. twee hasewinden nae 't leven vanden selven. een afdoeningh van 't kruijs groot van Rembrant, met een schoone goude lijst een opwecking laseri vanden selven. een Cortisana haer pallerende vanden selven. een bossie van hercules Segersz. een tobias van lasman een opweckinge laseri van Jan Lievensz. een berch achtich lantschappie van Rembrant. een lantschappie van Govert Jansz. twee tronien van Rembrant. een graeuwtie van Jan Lievensz. twee graeuwties, van percellus. een tronie van Rembrant. een dito van brouwer. een duijn gesticht van percellus. een dito kleijnder vanden selven.

Boedelafstand

Nadat Rembrandt op 14 juli 1656 bij de Staten-Generaal een boedelafstand – een soort beschermd faillissement – had aangevraagd, moest hij al zijn bezittingen overdragen aan de commissarissen van de Desolate Boedelkamer. Die zouden alles verkopen om met de opbrengst een regeling te treffen met zijn schuldeisers. Daarom lieten zij op 25 en 26 juli een inventaris opmaken van alles wat Rembrandt in huis had.

Van kamer naar kamer

De klerken van de Desolate Boedelkamer liepen van kamer naar kamer, terwijl ze alles wat ze zagen op een lijst zetten. Ze begonnen in het voorhuis en de zijkamer en eindigden in de gang. De inventaris geeft een indruk van hoe Rembrandt woonde en werkte. Zo had de schilder een ‘kunstkamer’, en een groot én een klein atelier.

Collectie

Overal in het huis hingen, stonden en lagen kunstwerken. Rembrandt had een half jaar eerder zelf al veel laten veilen, dus eigenlijk was dit nog maar een deel van zijn collectie. Er waren schilderijen, prenten en tekeningen van Rembrandt zelf, maar ook van collega’s, die hij gebruikte als studiemateriaal en om te verhandelen. Er stonden beelden en wat boeken. Verder had Rembrandt een verzameling helmen, wapens, kleding en andere accessoires die hij als rekwisieten voor zijn schilderijen gebruikte.

Gereedschap

De inventaris noemt geen schildersezels, penselen of verf. Zulk gereedschap, dat nodig was om een beroep te blijven uitoefenen, kon volgens de wet bij een faillissement niet aan de schuldeisers worden toegekend.

  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Amsterdam

Boedelinventaris van Rembrandt

Tijdvak: De tijd van regenten en vorsten (1600-1700)


Omschrijving

Boedelafstand

Nadat Rembrandt op 14 juli 1656 bij de Staten-Generaal een boedelafstand – een soort beschermd faillissement – had aangevraagd, moest hij al zijn bezittingen overdragen aan de commissarissen van de Desolate Boedelkamer. Die zouden alles verkopen om met de opbrengst een regeling te treffen met zijn schuldeisers. Daarom lieten zij op 25 en 26 juli een inventaris opmaken van alles wat Rembrandt in huis had.

Van kamer naar kamer

De klerken van de Desolate Boedelkamer liepen van kamer naar kamer, terwijl ze alles wat ze zagen op een lijst zetten. Ze begonnen in het voorhuis en de zijkamer en eindigden in de gang. De inventaris geeft een indruk van hoe Rembrandt woonde en werkte. Zo had de schilder een ‘kunstkamer’, en een groot én een klein atelier.

Collectie

Overal in het huis hingen, stonden en lagen kunstwerken. Rembrandt had een half jaar eerder zelf al veel laten veilen, dus eigenlijk was dit nog maar een deel van zijn collectie. Er waren schilderijen, prenten en tekeningen van Rembrandt zelf, maar ook van collega’s, die hij gebruikte als studiemateriaal en om te verhandelen. Er stonden beelden en wat boeken. Verder had Rembrandt een verzameling helmen, wapens, kleding en andere accessoires die hij als rekwisieten voor zijn schilderijen gebruikte.

Gereedschap

De inventaris noemt geen schildersezels, penselen of verf. Zulk gereedschap, dat nodig was om een beroep te blijven uitoefenen, kon volgens de wet bij een faillissement niet aan de schuldeisers worden toegekend.

Datering: 1656-07-25