Boedelinventaris van Rembrandt  |
   
   
 
 
 
 
   
Transcription
een eeken taefeltie. 4 kaert schilden. een eeken pars. 4 slegte stoelen 4 groene stoel kussens. een kopere ketel. een kapstock. Inde Agtercaemer offte Sael. een bossie van een Onbekent meester. een Out mans tronie van Rembrant. een Groot lantschap van hercules Segers een Vrouwe tronie van Rembrant. de eendragt van 't lant vanden selven. een dorpie van Govert Jansz. een Ossie naer 't leven van Rembrant. een Groot stuck vande Samaritaense vrouwe van Sjorjon waer van de helfte pieter la tombe is toekomende. drie Antique beelden. een Schets van de begraeffenis Cristi van Rembrant. een Scheepie petri van Aertie van leijden. de Verreijsenisse Cristi van Rembrant. een maria beeltie van Raefel Urbijn. een Cristi tronie van Rembrant. een Wintertie van Grimmer. d'Cruijssinge Cristi van lelij de Novellaene. Cristus tronie van Rembrant. een Ossie van lasman. een Vanitas van Rembrant geretukeert. een excehomo in 't graeuw van Rembrant. een Abrahams Offerhande van Jan lievensz. een Vanitas geretukeert van Rembrant. een lantschap in 't graeuw van hercules Segers. een Avont stont van Rembrant. een groote spiegel. 6 stoelen met blaeuwe sitsels. een eeken taefel. een gesteken tafelCleet. een sackeren daenen pars. een dito luijerkassie. een bedt en peulue. 2 hooftkussens. 2 deeckens. een blaeuw behangsel. een matte stoel. een Vuijr Iser.

Boedelafstand

Nadat Rembrandt op 14 juli 1656 bij de Staten-Generaal een boedelafstand – een soort beschermd faillissement – had aangevraagd, moest hij al zijn bezittingen overdragen aan de commissarissen van de Desolate Boedelkamer. Die zouden alles verkopen om met de opbrengst een regeling te treffen met zijn schuldeisers. Daarom lieten zij op 25 en 26 juli een inventaris opmaken van alles wat Rembrandt in huis had.

Van kamer naar kamer

De klerken van de Desolate Boedelkamer liepen van kamer naar kamer, terwijl ze alles wat ze zagen op een lijst zetten. Ze begonnen in het voorhuis en de zijkamer en eindigden in de gang. De inventaris geeft een indruk van hoe Rembrandt woonde en werkte. Zo had de schilder een ‘kunstkamer’, en een groot én een klein atelier.

Collectie

Overal in het huis hingen, stonden en lagen kunstwerken. Rembrandt had een half jaar eerder zelf al veel laten veilen, dus eigenlijk was dit nog maar een deel van zijn collectie. Er waren schilderijen, prenten en tekeningen van Rembrandt zelf, maar ook van collega’s, die hij gebruikte als studiemateriaal en om te verhandelen. Er stonden beelden en wat boeken. Verder had Rembrandt een verzameling helmen, wapens, kleding en andere accessoires die hij als rekwisieten voor zijn schilderijen gebruikte.

Gereedschap

De inventaris noemt geen schildersezels, penselen of verf. Zulk gereedschap, dat nodig was om een beroep te blijven uitoefenen, kon volgens de wet bij een faillissement niet aan de schuldeisers worden toegekend.

Geschiedenislokaal Amsterdam


Omschrijving

Datering: 1656-07-25