Boedelinventaris van Rembrandt  |
   
   
 
 
 
 
   
Transcription
een dito met proefdrucken van Rubens, en jaques jordaens. een dito vol Contrefijtsels van mierevelt, titiaen en andere meer. een Chinees bennettie. een dito vol printen van Architecture. een dito vol teeckeninge van Rembrant bestaende in beesten nae 't leven. een dito, vol printen van Frans Floris, buijtewech, Goltseus, en Abraham bloener. een paquet vol Antickse teeckeninge van Rembrant. 5 boeckiens in quarto vol teeckeninge van Rembrant. een dito vol printen vande Architecture. d'medea van Jan Six, treurspel. gants Jerusalem van Jacob Calot. een parckement boeck vol lantschappen nae 't leven van Rembrant. een dito vol figuer schetsen van Rembrant. een dito ut s[upra]. een houte boeckie met teljooren. een boeckie vol gesichten geteeckent van Rembrant. een dito met treffelijcke schriften. een dito vol statuen van Rembrant nae ‘t leven geteeckent. een dito ut s[upra]. een dito vol schetsen van pieter lasman met de pen geteeckent. een dito van lasman met root krijt. een dito vol schetsen van Rembrant metde pen geteeckent. een dito ut s[upra]. een dito alsvoiren. noch een dito vanden selven. noch een dito vanden selven. een dito groot met teeckeninge in 't Tirol van Roelant Savrij nae 't leven geteeckent. een dito vol teeckeninge van Diversche voorname meesters. een dito in quarto vol schetsen van Rembrant. 't proportie boeck van Albert Durer houtsnee. noch een gesneeden boeck met printen sijnde de wercken van Jan lievensz en ferdinando bol. eenige packetten met schetsen soo van Rembrant als andere. een pertije papier heel groot formaet. een kas met printen van van vliet naer schilderije van Rembrant.

Boedelafstand

Nadat Rembrandt op 14 juli 1656 bij de Staten-Generaal een boedelafstand – een soort beschermd faillissement – had aangevraagd, moest hij al zijn bezittingen overdragen aan de commissarissen van de Desolate Boedelkamer. Die zouden alles verkopen om met de opbrengst een regeling te treffen met zijn schuldeisers. Daarom lieten zij op 25 en 26 juli een inventaris opmaken van alles wat Rembrandt in huis had.

Van kamer naar kamer

De klerken van de Desolate Boedelkamer liepen van kamer naar kamer, terwijl ze alles wat ze zagen op een lijst zetten. Ze begonnen in het voorhuis en de zijkamer en eindigden in de gang. De inventaris geeft een indruk van hoe Rembrandt woonde en werkte. Zo had de schilder een ‘kunstkamer’, en een groot én een klein atelier.

Collectie

Overal in het huis hingen, stonden en lagen kunstwerken. Rembrandt had een half jaar eerder zelf al veel laten veilen, dus eigenlijk was dit nog maar een deel van zijn collectie. Er waren schilderijen, prenten en tekeningen van Rembrandt zelf, maar ook van collega’s, die hij gebruikte als studiemateriaal en om te verhandelen. Er stonden beelden en wat boeken. Verder had Rembrandt een verzameling helmen, wapens, kleding en andere accessoires die hij als rekwisieten voor zijn schilderijen gebruikte.

Gereedschap

De inventaris noemt geen schildersezels, penselen of verf. Zulk gereedschap, dat nodig was om een beroep te blijven uitoefenen, kon volgens de wet bij een faillissement niet aan de schuldeisers worden toegekend.

Geschiedenislokaal Amsterdam


Omschrijving

Datering: 1656-07-25