Boedelinventaris van Rembrandt  |
   
   
 
 
 
 
   
Transcription
een laeckens kraem schut. een Isere Ringhkraegh. een laede daer in een paradijs vogel en ses waijers. 15 boecken in verscheijde formaeten. een hoogduijts boeck met Oorlochs figueren. een dito met hout figuren een hoogduijtsche Flavio Sevus gestoffeert met figueren van tobias timmerman. een oude bijbel. een marmer schrijftoortie. de pleijster vorm van prins maurits 't Voorv[er]trek voor de kunst Caemer. een Joseph van Aertie van leijden. 3 belijste printen. d'groetenis van maria. een lantschappie nae 't leven van Rembrant. een lantschappie van hercules segers. 't Afdoeningh van 't kruijs van Rembrant. een tronie, nae 't leven. een dootshooft van Rembrant overschildert. een pleijster badt van Diana van Adam van viane. een model nae 't leven van Rembrant. drie hondekens nae 't leven van titus van Rijn. een geschildert boeck vanden selven. een marias tronie vanden selven. een maneschijntie van Rembrant over schildert. een Copije nae de geeselingh Cristi nae Rembrant. een naeckt vrouwtie gemodelt nae 't leven van Rembrant. een begonne lantschappie nae 't leven vanden selven een paert nae 't leven vanden selven. een Cleijn stuckkie vanden jonge hals. een vissie nae 't leven. een becken gepleijstert met naeckte figueren van Adam van vianen. een out koffer. 4 stoelen met swarte leere sitsels. een vuijren taefel. Op de Cleijne Schilder Caemer In 't eerste vack 33 stucks anticq hantgeweer en blaes instrumenten.

Boedelafstand

Nadat Rembrandt op 14 juli 1656 bij de Staten-Generaal een boedelafstand – een soort beschermd faillissement – had aangevraagd, moest hij al zijn bezittingen overdragen aan de commissarissen van de Desolate Boedelkamer. Die zouden alles verkopen om met de opbrengst een regeling te treffen met zijn schuldeisers. Daarom lieten zij op 25 en 26 juli een inventaris opmaken van alles wat Rembrandt in huis had.

Van kamer naar kamer

De klerken van de Desolate Boedelkamer liepen van kamer naar kamer, terwijl ze alles wat ze zagen op een lijst zetten. Ze begonnen in het voorhuis en de zijkamer en eindigden in de gang. De inventaris geeft een indruk van hoe Rembrandt woonde en werkte. Zo had de schilder een ‘kunstkamer’, en een groot én een klein atelier.

Collectie

Overal in het huis hingen, stonden en lagen kunstwerken. Rembrandt had een half jaar eerder zelf al veel laten veilen, dus eigenlijk was dit nog maar een deel van zijn collectie. Er waren schilderijen, prenten en tekeningen van Rembrandt zelf, maar ook van collega’s, die hij gebruikte als studiemateriaal en om te verhandelen. Er stonden beelden en wat boeken. Verder had Rembrandt een verzameling helmen, wapens, kleding en andere accessoires die hij als rekwisieten voor zijn schilderijen gebruikte.

Gereedschap

De inventaris noemt geen schildersezels, penselen of verf. Zulk gereedschap, dat nodig was om een beroep te blijven uitoefenen, kon volgens de wet bij een faillissement niet aan de schuldeisers worden toegekend.

Geschiedenislokaal Amsterdam


Omschrijving

Datering: 1656-07-25