Boedelinventaris van Rembrandt  |
   
   
 
 
 
 
   
Transcription
een hermietie van Jan lievensz. twee cleijne troneties van lucas van Valckenburch een brandent leger vanden Ouden bassan. een quacksalver nae brouwer. twee tronien van Jan pinas. een perspectief van lucas van leijden. een priester nae Jan lievense. een modellettie van Rembrant. een harders driffie van den selven. een teeckening vanden selven. een geeselingh Christi vanden selven. een graeuwtie van persellus. een graeuwtie van Sijmon de Vlieger. een lantschappie van Rembrant. een tronie nae 't leven van Rembrant. een tronie van Raefel urbijn. eenige huijsen, nae 't leven van Rembrant. een lantschappie naer 't leven vanden selven. eenige huijsiens van herculus Segersz. een Juno van pinas. een Spiegel in een ebben lijst. een ebben lijst. een marmer Coelvadt. een neutebomen houte taefel. met een doornicx cleet. seven spaense stoelen met groene fluweele sitsels In de Caemer agter de Sijdelcaemer. een schilderije van jefta een maria met een kindeken van Rembrant. een cruijstingh Cristi gemodelt vanden selve. een naeckte vrouwe vanden selven. een copije nae hanibal Crats. twee halve figuren van brouwer. noch een Copije nae hanibal Crats. een setie van percelles. een oude tronie van Van Eijck. een doode Contrefijtsel van Abraham vinck. een doode verreijsingh van Artie van leijden. een Schets van Rembrant. een copije nae een schets van Rembrant. twee tronien nae 't leven van Rembrant. de Inweijdingh vanden tempel Salomons in 't graeuw. Vanden selven. de besnijdenisse Cristi Copije nae Rembrant twee Cleijne lantschappies van hercules Segers. een vergulde lijst.

Boedelafstand

Nadat Rembrandt op 14 juli 1656 bij de Staten-Generaal een boedelafstand – een soort beschermd faillissement – had aangevraagd, moest hij al zijn bezittingen overdragen aan de commissarissen van de Desolate Boedelkamer. Die zouden alles verkopen om met de opbrengst een regeling te treffen met zijn schuldeisers. Daarom lieten zij op 25 en 26 juli een inventaris opmaken van alles wat Rembrandt in huis had.

Van kamer naar kamer

De klerken van de Desolate Boedelkamer liepen van kamer naar kamer, terwijl ze alles wat ze zagen op een lijst zetten. Ze begonnen in het voorhuis en de zijkamer en eindigden in de gang. De inventaris geeft een indruk van hoe Rembrandt woonde en werkte. Zo had de schilder een ‘kunstkamer’, en een groot én een klein atelier.

Collectie

Overal in het huis hingen, stonden en lagen kunstwerken. Rembrandt had een half jaar eerder zelf al veel laten veilen, dus eigenlijk was dit nog maar een deel van zijn collectie. Er waren schilderijen, prenten en tekeningen van Rembrandt zelf, maar ook van collega’s, die hij gebruikte als studiemateriaal en om te verhandelen. Er stonden beelden en wat boeken. Verder had Rembrandt een verzameling helmen, wapens, kleding en andere accessoires die hij als rekwisieten voor zijn schilderijen gebruikte.

Gereedschap

De inventaris noemt geen schildersezels, penselen of verf. Zulk gereedschap, dat nodig was om een beroep te blijven uitoefenen, kon volgens de wet bij een faillissement niet aan de schuldeisers worden toegekend.

Geschiedenislokaal Amsterdam


Omschrijving

Datering: 1656-07-25