Brieven geschreven in slavernij

Home / Bronnen / Brieven geschreven in slavernij    |    Terug
Brieven geschreven in slavernij
   
   
 
 
 
 
 
Transcriptie
Suriname 20 january 1863. Geliefde vader! Uwe geachtte van den 12e juny is mij wel ter hand geworden, en met genoegen vernomen dat gij U in den besten welstand bevindt, Goddank bij ons is hetzelde. De kleinigheden dat gij mij geschreven hebt U te zende kan ik nu met geen mogelijkheid vinden omreden dat het nu geen tijd voor is, en de brief van Mevrouw Elde heb ik ook ontvangen, en zij heeft mij ook heel veel mondelijks verteld, en zij heeft medelijde met mij gehad, zij heeft mij gezegd wanneer ik u iets zend haar te laten weten, op ’t oogenblik heb ik de articles besteld, maar wat ik krijgen kan zal ik u bijzorgen en ik laat U weten, de back en hetwelk gij mij gezonden hebt zijn zeer slecht uitgevallen omdat degene voor wie het bestemd pas zelf naar Europa is gegaan en zij bieden mij minder dan wat zij kosten, daarom heb ik U niet geantwoord. Deze diende U te laten weten dat ik en mijne geheele betrekking door mijn Heer Box is gemanumitteerd en met kapitein de Lange had ik U geschreven om een parapluie en een spring Cilinder. Zend het mij met de prijzen erbij

Het archief van de Familie Charles is een bijzonder archief. Het bevat namelijk brieven geschreven door een tot slaaf gemaakte. Het Stadsarchief heeft ontzettend veel documenten die gaan over slavernij, maar zelden komen de tot slaaf gemaakten zelf aan het woord.

Stamvader Johannes Charles (ca. 1792 - 1872) werd geboren in de omgeving van Elmina, toentertijd het hoofdkwartier van de Nederlanders aan de West-Afrikaanse kust. Als kind werd Johannes tot slaaf gemaakt en weggevoerd naar Suriname, waar hij werd verkocht aan Johannes Buschman. In 1817 werd hij vrijgemaakt en meegenomen naar Nederland als bediende van de weduwe Buschman. Zoontje Gideon en andere familileden bleven achter in Suriname, waar zij nog steeds in slavernij verkeerden. In Nederland trouwde Johannes met de Rotterdamse Elisabeth van Eijbergen met wie hij tien kinderen kreeg.

Hoewel Johannes in Nederland woonde, hield hij wel contact met zijn familie in Suriname en dus ook met zijn zoontje Gideon. In het archief van de Familie Charles zijn enkele brieven bewaard gebleven die Gideon stuurde aan zijn vader en aan zijn broers en zussen. Deze brief stuurde hij in januari 1863. In de brief schrijft Gideon dat hij is gemanumitteerd, dat wil zeggen: vrijgelaten uit slavernij. Lang kon Gideon hier niet van genieten. Amper een jaar later overleed hij, op 48-jarige leeftijd.

Maker: Gideon Charles
Datering: 1863-01-20
Collectie: 30985: Archief van de Familie Charles
Nummer: KLAG03739000001
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/30985.nl.html#KLAG03739000001
  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Geschiedenislokaal Amsterdam

Brieven geschreven in slavernij

Tijdvak:


Omschrijving

Het archief van de Familie Charles is een bijzonder archief. Het bevat namelijk brieven geschreven door een tot slaaf gemaakte. Het Stadsarchief heeft ontzettend veel documenten die gaan over slavernij, maar zelden komen de tot slaaf gemaakten zelf aan het woord.

Stamvader Johannes Charles (ca. 1792 - 1872) werd geboren in de omgeving van Elmina, toentertijd het hoofdkwartier van de Nederlanders aan de West-Afrikaanse kust. Als kind werd Johannes tot slaaf gemaakt en weggevoerd naar Suriname, waar hij werd verkocht aan Johannes Buschman. In 1817 werd hij vrijgemaakt en meegenomen naar Nederland als bediende van de weduwe Buschman. Zoontje Gideon en andere familileden bleven achter in Suriname, waar zij nog steeds in slavernij verkeerden. In Nederland trouwde Johannes met de Rotterdamse Elisabeth van Eijbergen met wie hij tien kinderen kreeg.

Hoewel Johannes in Nederland woonde, hield hij wel contact met zijn familie in Suriname en dus ook met zijn zoontje Gideon. In het archief van de Familie Charles zijn enkele brieven bewaard gebleven die Gideon stuurde aan zijn vader en aan zijn broers en zussen. Deze brief stuurde hij in januari 1863. In de brief schrijft Gideon dat hij is gemanumitteerd, dat wil zeggen: vrijgelaten uit slavernij. Lang kon Gideon hier niet van genieten. Amper een jaar later overleed hij, op 48-jarige leeftijd.

Maker: Gideon Charles
Datering: 1863-01-20
Collectie: 30985: Archief van de Familie Charles
Nummer: KLAG03739000001
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/30985.nl.html#KLAG03739000001

Trefwoorden

Afschaffing slavernij