Christina van der Geugten - Veroordeling

Home / Bronnen / Christina van der Geugten - Veroordeling    |    Terug
Christina van der Geugten - Veroordeling
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Aan Utsupra Geeven reverentelijk te kennen, Adrianús van der Gúgten en Christina Hendriksz van Súchtele Egtlieden woo- nende woonende binnen diese stad, dat door de Suppn: over eenige Jaaren geleeden uijt Indien hier te Lande is meede gebragt een Swartin genaamt Christina welke vervolgens als Meijd bij de Suppn. hebbende gediend, tot verschijde malen toe uijt het Huijs van de Suppn: is weg geloopen, en zig nú Zeedert een geruijme tijd herwaarts heeft overgegeeven aan een Seer slegte en onbetaamelijke leevenswijzen als hoúdende deselve Zig van Tijd tot tijd op en in allerhande slegte Huijzen, alwaar deselve al haar goed Zelfs tot de kleeren van haar lijf verkwist waar door zij reets Zo verre tot armoede is geraakt, dat zij bij de straat loopt beedelen, sulx het te dugten is dat ingevalle daar omtrend geen voorsieninge werden gedaan, zij van Erger tot Erger quaad zal vervallen, alles breeder blijkende bij de beeedigde Verklaaringen aandeesen geannexeerd. daaromme de Suppn: Zig hier meede zijn kee- rende tot uEd: agtb: reverentelijk versoekende dat uEde: achtb: de gemelde Swarte Christina voor Seekeren competente tijd bij uEde. achtbare te bepaalen in het Nieúwe werkhuijs hier ter steede gelieven te confenieren, mits de Suppn: weegens haar onderhoud met de Regenten van het gemelde werkhuijs accorderen T welk door de &a. get. J.J. Stapel Schepenen disponeerende op de annexe Reqe: van Adrianús van der Geúgten en Christina Hendriksz

In 1766 werd de achttienjarige Christina van der Geugten van Batavia opgesloten in het Spinhuis. In de veroordeling staat beschreven dat Christina is opgesloten vanwege 'een slechte en ongepaste levenswijze'. Daarbij kwam dat ze herhaaldelijk was weglopen van huis. Christina was in armoede geraakt waardoor ze op straat liep te bedelen. Adrianus sloot Christina in 1769 voor de tweede keer op in het Spinhuis. Op 2 februari 1780 stierf ze in het vrouwenpesthuis.

Klik linksboven op het icoontje met het brilletje om de letterlijke transcriptie te lezen van dit document.

Datering: 1766
Collectie: 5061-1276; Archief van Schout en Schepenen
  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Geschiedenislokaal Amsterdam

Christina van der Geugten - Veroordeling

Tijdvak: Tijd van pruiken en revoluties (1700-1800)


Omschrijving

In 1766 werd de achttienjarige Christina van der Geugten van Batavia opgesloten in het Spinhuis. In de veroordeling staat beschreven dat Christina is opgesloten vanwege 'een slechte en ongepaste levenswijze'. Daarbij kwam dat ze herhaaldelijk was weglopen van huis. Christina was in armoede geraakt waardoor ze op straat liep te bedelen. Adrianus sloot Christina in 1769 voor de tweede keer op in het Spinhuis. Op 2 februari 1780 stierf ze in het vrouwenpesthuis.

Klik linksboven op het icoontje met het brilletje om de letterlijke transcriptie te lezen van dit document.

Datering: 1766
Collectie: 5061-1276; Archief van Schout en Schepenen

Trefwoorden

misdaad en straf