De laatste boedelbeschrijving

Home / Bronnen / De laatste boedelbeschrijving    |    Terug
De laatste boedelbeschrijving
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
OP DE BESTE CAMER Een bedt en peulue Vyff oorkussens met een peulue Ses syde gordynen met drie valletjens Een bedde spree vant selve stoff Vier groene glasgordynen Een eeckenhoute taeffel met een spree Een spiegel Vier stucken schilderije onopgemaeckt Een beugel stoel Een ijseren plaet INT VOORHUIJS Twee en twintigh stuckx soo opgemaeckte als onopgemaeckte stucken schilderijen Vier spaense stoelen Een eeckehoute pars met een schabel

Op 5 oktober 1669, een dag na het overlijden van Rembrandt, werd de inboedel opgemaakt van zijn huis aan de Rozengracht. Dit gebeurde op verzoek van Magdalena van Loo, de weduwe van Titus, en Christiaan Dusart, de voogd van Rembrandt's dochter Cornelia. Omdat Rembrandt al enige tijd teerde op het geld van Cornelia om zijn huur te kunnen betalen, waren de erfgenamen enigszins huiverig met het accepteren van de erfenis. Mits er substantiele gelden gevonden konden worden om de begrafenis kosten te betalen waren ze bereid om de erfenis te accepteren.

Helaas zijn delen van de boedelinventaris verbrand, waardoor niet alles meer goed leesbaar is.

Datering: 1669-10-05
Collectie: 5075-113; Archief van de Notarissen, Gerrit Steeman
Nummer: NOTK00008000209
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5075/113.1.10/start/200/limit/10/highlight/9
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Amsterdam

De laatste boedelbeschrijving

Tijdvak: Tijd van regenten en vorsten (1600-1700)


Omschrijving

Op 5 oktober 1669, een dag na het overlijden van Rembrandt, werd de inboedel opgemaakt van zijn huis aan de Rozengracht. Dit gebeurde op verzoek van Magdalena van Loo, de weduwe van Titus, en Christiaan Dusart, de voogd van Rembrandt's dochter Cornelia. Omdat Rembrandt al enige tijd teerde op het geld van Cornelia om zijn huur te kunnen betalen, waren de erfgenamen enigszins huiverig met het accepteren van de erfenis. Mits er substantiele gelden gevonden konden worden om de begrafenis kosten te betalen waren ze bereid om de erfenis te accepteren.

Helaas zijn delen van de boedelinventaris verbrand, waardoor niet alles meer goed leesbaar is.

Datering: 1669-10-05
Collectie: 5075-113; Archief van de Notarissen, Gerrit Steeman
Nummer: NOTK00008000209
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5075/113.1.10/start/200/limit/10/highlight/9

Trefwoorden

dopen, trouwen en begraven