De Landstormwet

Home / Bronnen / De Landstormwet    |    Terug
De Landstormwet
   
   
 
 
 
 

Als gevolg van de mobilisatie kwam in 1915 de Landstormwet tot stand. In feite was dit de invoering van een algemene dienstplicht: de wet was ook van toepassing op personen die eerder als dienstplichtigen waren vrijgesteld of vrijgeloot en op personen die bij de militie of landweer uit dienst waren ontslagen. De landstormplicht eindigde in het veertigste levensjaar.

Alle dienstplichtigen werden ingeschreven in het inschrijvingsregister van de Landstorm. Relevante informatie als de naam, geboortedatum, woonplaats en burgerlijke staat werden op dit formulier genoteerd.

Datering: 1916-30-12
Collectie: 5182-4881; Archief van de Secretarie; Afdeling Militaire Zaken en rechtsvoorgangers
Nummer: KLAB09160000158
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5182/2.2.4.2.12/start/150/limit/50/highlight/8
  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Geschiedenislokaal Amsterdam

De Landstormwet

Tijdvak: Eerste Wereldoorlog


Omschrijving

Als gevolg van de mobilisatie kwam in 1915 de Landstormwet tot stand. In feite was dit de invoering van een algemene dienstplicht: de wet was ook van toepassing op personen die eerder als dienstplichtigen waren vrijgesteld of vrijgeloot en op personen die bij de militie of landweer uit dienst waren ontslagen. De landstormplicht eindigde in het veertigste levensjaar.

Alle dienstplichtigen werden ingeschreven in het inschrijvingsregister van de Landstorm. Relevante informatie als de naam, geboortedatum, woonplaats en burgerlijke staat werden op dit formulier genoteerd.

Datering: 1916-30-12
Collectie: 5182-4881; Archief van de Secretarie; Afdeling Militaire Zaken en rechtsvoorgangers
Nummer: KLAB09160000158
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5182/2.2.4.2.12/start/150/limit/50/highlight/8

Trefwoorden

mobilisatie