Het Doolhof van dezen tijd

Home / Bronnen / Het Doolhof van dezen tijd    |    Terug
Het Doolhof van dezen tijd
   
   
 
 
 
 

Aanvankelijk prees de Nederlandse bevolking zich gelukkig dat de oorlog buiten de grenzen kon worden gehouden. Maar naarmate de oorlog langer duurde namen ook de ongemakken en de uitzichtloosheid toe. Dit uitte zich in tekeningen en spotprenten in de dag- en weekbladen, die een goede weergave vormen van de tijdsgeest. Oorlogsverzamelaar Scheltema heeft er vele exemplaren van opgenomen in zijn collectie.

Een voorbeeld hiervan is ‘Het Doolhof van dezen tijd’. Loonsverhogingen hielden geen gelijke pas met de prijsstijgingen van brandstoffen en levensmiddelen. Ook de huren bleven stijgen. Er viel nauwelijks aan deze vicieuze cirkel te ontsnappen. De eenvoudige burger kon geen kant op, terwijl de Dood hem toegrijnsde.

Datering: 1917
Collectie: 30636-2; Collectie Jean Théophile Scheltema
Nummer: KLAL01848000140
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/30636/1.2/start/130/limit/10/highlight/10
  Gerelateerde bronnen
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Amsterdam

Het Doolhof van dezen tijd

Tijdvak: Eerste Wereldoorlog


Omschrijving

Aanvankelijk prees de Nederlandse bevolking zich gelukkig dat de oorlog buiten de grenzen kon worden gehouden. Maar naarmate de oorlog langer duurde namen ook de ongemakken en de uitzichtloosheid toe. Dit uitte zich in tekeningen en spotprenten in de dag- en weekbladen, die een goede weergave vormen van de tijdsgeest. Oorlogsverzamelaar Scheltema heeft er vele exemplaren van opgenomen in zijn collectie.

Een voorbeeld hiervan is ‘Het Doolhof van dezen tijd’. Loonsverhogingen hielden geen gelijke pas met de prijsstijgingen van brandstoffen en levensmiddelen. Ook de huren bleven stijgen. Er viel nauwelijks aan deze vicieuze cirkel te ontsnappen. De eenvoudige burger kon geen kant op, terwijl de Dood hem toegrijnsde.

Datering: 1917
Collectie: 30636-2; Collectie Jean Théophile Scheltema
Nummer: KLAL01848000140
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/30636/1.2/start/130/limit/10/highlight/10