Honderd vrouwen

Home / Bronnen / Honderd vrouwen    |    Terug
Honderd vrouwen
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Na mijn aankomst alhier een jongman uit 't Hage op de secretary geplaatst als gezwore Clerq, en nu is hij reeds assistent, 't geen een goede 2500 gulden opbrengt. Maar om den heer Ader van de Plantage van den Heer van den Heuvel, nu hij er reeds is, te verlei- den, zou ik niet gaarne doen omdat zulks niet honnet is; en mogelijk is de jongman op een Plantage meer in zijn schrik dan hij op een Comptier weezen zou; en, onder ons gezegd, ik heb 't uit zijn ogen kunnen leezen (schroon ik hem maar 5. minu- ten lang gezien heb) dat hij, ten minsten in den beginne, het Plantage-leeven, waar hij meer dna honderd vrouwen tot zijn gerief kan hebben, niet verruilen zou tegen een Raadshof-plaats.

In november 1789 schreef Petrus Gerardus Duker een brief aan zijn broer en zus in Nederland over een jongeman die net in de kolonie Demerary was aangekomen. De paar zinnen die Duker schrijft zijn een openlijke verwijzing naar seksueel misbruik, dat aan de orde van de dag was op de plantages.

Maker: Petrus Gerardus Duker
Datering: 1789-11-28
Collectie: 922: Archief van de Familie Luden en Aanverwante Families
Nummer: A34545000002-A34545000003
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/922.nl.html#A34545000002
  Gerelateerde bronnen
  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Geschiedenislokaal Amsterdam

Honderd vrouwen

Tijdvak:


Omschrijving

In november 1789 schreef Petrus Gerardus Duker een brief aan zijn broer en zus in Nederland over een jongeman die net in de kolonie Demerary was aangekomen. De paar zinnen die Duker schrijft zijn een openlijke verwijzing naar seksueel misbruik, dat aan de orde van de dag was op de plantages.

Maker: Petrus Gerardus Duker
Datering: 1789-11-28
Collectie: 922: Archief van de Familie Luden en Aanverwante Families
Nummer: A34545000002-A34545000003
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/922.nl.html#A34545000002

Trefwoorden

Plantage
Misbruik