Jonas Witsen - Contract met Dirk Valkenburg

Home / Bronnen / Jonas Witsen - Contract met Dirk Valkenburg    |    Terug
Jonas Witsen - Contract met Dirk Valkenburg
   
   
 
 
 
 
 
Transcriptie
Dirck Valkenburg Const. schilder geboortig van Amster- dam, die sichzelven verbind en verhuurt bij dezen voor den tijd van vier achter een volgende Jaaren om met een schip 't geen in dit voorjaar het eerste sal vertrecken naar Surinaeme te gaan in dienst van den Gemelde Heer Jonas Witsen. en gedurende de gemelde Tijdt te dienen als - boekhouder of schrijver en Const. Schilder op soodanig een van sijn Ed. Plantagien op Zurinaeme daar- sijn dienst Vereijst zal worden sonder Onderscheit werivaerts hij Valkenburg op de voorsz tijd vrij van Passagie gelt sal getransporteert werden. Sal hem Valkenburg ook vrij staen van den Eenen Plantagie op- den andere voor Eenige tijd sijn Verblijf teneemen om soo de Plantagien alle drie naar 't Leven als anderen raare vogels en gewassen te kunnen uijt schilderen en Verbind sig geene schilderije waterverf of teekeninge of andere konst bij hem temaaken in de voorz. tijdt te sullen Verkoopen of voor andere te schilderen als - voor de voorsz. Heer Witsen ook de geschilderden stueken waterverf of teekeninge of andere Const. door hem gemaakt soo dra voltoijt sijnde en bequaem tot Transporteering wel Versorgt sijnde van allen ongedierten over te senden.

Eind februari 1706 sloten Jonas Witsen en schilder Dirk Valkenburg een contract af. Hierin kwamen beide heren overeen dat Valkenburg in opdracht van plantage-eigenaar Witsen naar Suriname vertrok om daar zijn plantages in kaart te brengen. Op deze manier kon Witsen een beeld krijgen van zijn bezittingen zonder zelf ooit naar Suriname te gaan. In de kolonie zou Valkenburg de functie bekleedden van boekhouder, schrijver en kunstschilder. Hij schilderde zowel de natuur als de plantages.

Het stond Valkenburg vrij om tijdens zijn verblijf naar alle drie de plantages van Witsen te gaan zodat hij ze alle drie naar het leven kon schilderen. In de tijd dat Valkenburg in dienst was van Witsen mocht hij geen schilderijen van waterverf, tekeningen of enige andere kunst maken en verkopen die niet voor Witsen bedoeld waren. Op deze manier was Valkenburg echt alleen in dienst van Witsen en mocht in die vier jaar geen andere klussen aannemen. Witsen verzorgde voor Valkenburg naast zijn salaris ook al zijn schildersbenodigdheden. Opvallend is dat in het contract ook wordt vermeld dat Valkenburg gedurende looptijd van zijn contract een slaafgemaakte jongen tot zijn beschikking kreeg om hem te helpen bij zijn diensten.

Klik linksboven op het icoontje met het brilletje om de letterlijke transcriptie te lezen van dit document.

Datering: 1706-02
Collectie: 5075-3369; Archief van de Notarissen
Nummer: NOTJ00093000407
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5075/140.1.184/start/400/limit/10/highlight/7
  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Geschiedenislokaal Amsterdam

Jonas Witsen - Contract met Dirk Valkenburg

Tijdvak: Tijd van pruiken en revoluties (1700-1800)


Omschrijving

Eind februari 1706 sloten Jonas Witsen en schilder Dirk Valkenburg een contract af. Hierin kwamen beide heren overeen dat Valkenburg in opdracht van plantage-eigenaar Witsen naar Suriname vertrok om daar zijn plantages in kaart te brengen. Op deze manier kon Witsen een beeld krijgen van zijn bezittingen zonder zelf ooit naar Suriname te gaan. In de kolonie zou Valkenburg de functie bekleedden van boekhouder, schrijver en kunstschilder. Hij schilderde zowel de natuur als de plantages.

Het stond Valkenburg vrij om tijdens zijn verblijf naar alle drie de plantages van Witsen te gaan zodat hij ze alle drie naar het leven kon schilderen. In de tijd dat Valkenburg in dienst was van Witsen mocht hij geen schilderijen van waterverf, tekeningen of enige andere kunst maken en verkopen die niet voor Witsen bedoeld waren. Op deze manier was Valkenburg echt alleen in dienst van Witsen en mocht in die vier jaar geen andere klussen aannemen. Witsen verzorgde voor Valkenburg naast zijn salaris ook al zijn schildersbenodigdheden. Opvallend is dat in het contract ook wordt vermeld dat Valkenburg gedurende looptijd van zijn contract een slaafgemaakte jongen tot zijn beschikking kreeg om hem te helpen bij zijn diensten.

Klik linksboven op het icoontje met het brilletje om de letterlijke transcriptie te lezen van dit document.

Datering: 1706-02
Collectie: 5075-3369; Archief van de Notarissen
Nummer: NOTJ00093000407
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5075/140.1.184/start/400/limit/10/highlight/7

Trefwoorden

plantage
slavernij