Juliana - Keurboek

Home / Bronnen / Juliana - Keurboek    |    Terug
Juliana - Keurboek
   
   
 
 
 

Hier zie je een pagina uit een keurboek, een boek met de wetten van de stad. De titel is voluit:  Recueil van verscheyde keuren, en coustumen: mitsgaders maniere van procederen, binne der stede Amsterdam.

In het keurboek van Amsterdam was opgenomen dat alle mensen in de stad vrij zijn. Dit gold dus ook voor Juliana, die rond 1655 door suikerhandelaar Eliau de Burgos uit Brazilië naar Amsterdam was meegenomen om daar te werken als zijn bediende.

Uit het tweede artikel blijkt dat degene die als slaafgemaakte in Amsterdam verbleef haar vrijheid zelf moest opeisen door de eigenaren voor het gerecht te dagen.

Op de linkerpagina zie je de volgende tekst staan:

Binnen der Stadt van Amstelredamme ende haere vryheyt,
zyn alle menschen vry, ende geene slaven.

Item alle slaven, die binnen deser Stede ende haere vryheyt
komen ofte gebracht worden; zyn vry ende buyten de macht
ende authoriteyt van haer Meesters, ende Vrouwen; ende by
soo verre haere Meesters ende Vrouwen de selve als slaven
wilden houden, ende tegens haeren danck doen dienen, ver-
mogen de selve persoonen haere voorsz. Meesters ende Vrou-
wen voor den Gerechte deser Stede te doen dagen, ende hen al-
daer rechtelyck vry te doen verklaren.

Datering: 1644
Collectie: 15030-100024; Collectie Bibliotheek
  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Geschiedenislokaal Amsterdam

Juliana - Keurboek

Tijdvak: Tijd van regenten en vorsten (1600-1700)


Omschrijving

Hier zie je een pagina uit een keurboek, een boek met de wetten van de stad. De titel is voluit:  Recueil van verscheyde keuren, en coustumen: mitsgaders maniere van procederen, binne der stede Amsterdam.

In het keurboek van Amsterdam was opgenomen dat alle mensen in de stad vrij zijn. Dit gold dus ook voor Juliana, die rond 1655 door suikerhandelaar Eliau de Burgos uit Brazilië naar Amsterdam was meegenomen om daar te werken als zijn bediende.

Uit het tweede artikel blijkt dat degene die als slaafgemaakte in Amsterdam verbleef haar vrijheid zelf moest opeisen door de eigenaren voor het gerecht te dagen.

Op de linkerpagina zie je de volgende tekst staan:

Binnen der Stadt van Amstelredamme ende haere vryheyt,
zyn alle menschen vry, ende geene slaven.

Item alle slaven, die binnen deser Stede ende haere vryheyt
komen ofte gebracht worden; zyn vry ende buyten de macht
ende authoriteyt van haer Meesters, ende Vrouwen; ende by
soo verre haere Meesters ende Vrouwen de selve als slaven
wilden houden, ende tegens haeren danck doen dienen, ver-
mogen de selve persoonen haere voorsz. Meesters ende Vrou-
wen voor den Gerechte deser Stede te doen dagen, ende hen al-
daer rechtelyck vry te doen verklaren.

Datering: 1644
Collectie: 15030-100024; Collectie Bibliotheek

Trefwoorden

slavernij