Mensen kopen in Amsterdam

Home / Bronnen / Mensen kopen in Amsterdam    |    Terug
Mensen kopen in Amsterdam
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Op den dertigsten september des jaars zeventien honderd zeven en zestig compa- reerden voor mij Cornelis van Homrigh, openbaar notaris te Amsterdam, bij den Hove van Holland geadmitteert De Wel. Ed. Gestr, heer Pelgrom Max- imiliaan van Son, Lieutenant Colonel ten diensten dezer Landen, wonende binnen deze stad, en de heer Everardus Dudok, woonagtig te Utrecht, nu mede hier prasent, ter eenre; En de heren Cornelis Lever en Johannes de Bruine, wonende mede alhier, als last en op der hebbende van den heer François Jean de Raine, val mitsgaders voor den zelven ten dezen instaande en de rato caverende, ter andere zijde; Ende verklaarden de heren comparanten ter eerster zijde verkogt en de heren comparanten ter tweden zijde, ten behoeven van der zelver boven genoemde principaal, gekogt te hebben, voor een somma van tweemaal honderd duizend guldens, Hollands courant geld, een koffijplantagie, ge- noemd Leverpoel, gelegen in de Colonie Suriname

Om mensen te kopen, hoefde je de grenzen van Amsterdam niet over te gaan, blijkt uit deze notariële akte. Op 30 september 1767 kochten Luitenant Colonel Pelgrom Maximiliaan van Son en de heer Everardus Dudok ten overstaan van Notaris Homrigh de Surinaamse koffieplantage Leverpoel voor 200.000 gulden. Voor dit bedrag kochten zij niet alleen de grond, maar ook alle beplantingen, gebouwen, gereedschappen, beesten en tot slaaf gemaakten. Zonder een stap in de kolonie te zetten werden deze heren eigenaar van een plantage met 150 mensen. Zij waren niet de enige. In de achttiende eeuw woonden steeds meer plantage-eigenaren in Amsterdam of elders in de Republiek. Velen van hen zijn nooit in de koloniën geweest.

Datering: 30-09-1767
Collectie: 5075-12378; Archief van de Notarissen
Nummer: NOTA02008000472
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5075/365.1.59/start/470/limit/10/highlight/6
  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Geschiedenislokaal Amsterdam

Mensen kopen in Amsterdam

Tijdvak: Tijd van pruiken en revoluties (1700-1800)


Omschrijving

Om mensen te kopen, hoefde je de grenzen van Amsterdam niet over te gaan, blijkt uit deze notariële akte. Op 30 september 1767 kochten Luitenant Colonel Pelgrom Maximiliaan van Son en de heer Everardus Dudok ten overstaan van Notaris Homrigh de Surinaamse koffieplantage Leverpoel voor 200.000 gulden. Voor dit bedrag kochten zij niet alleen de grond, maar ook alle beplantingen, gebouwen, gereedschappen, beesten en tot slaaf gemaakten. Zonder een stap in de kolonie te zetten werden deze heren eigenaar van een plantage met 150 mensen. Zij waren niet de enige. In de achttiende eeuw woonden steeds meer plantage-eigenaren in Amsterdam of elders in de Republiek. Velen van hen zijn nooit in de koloniën geweest.

Datering: 30-09-1767
Collectie: 5075-12378; Archief van de Notarissen
Nummer: NOTA02008000472
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5075/365.1.59/start/470/limit/10/highlight/6

Trefwoorden

plantage
handel
slavernij