Ondertrouw Rembrandt en Saskia

Home / Bronnen / Ondertrouw Rembrandt en Saskia    |    Terug
Ondertrouw Rembrandt en Saskia
   
   
 
 
 
 
 
Transcriptie
Den 10en Junij 1634 compareerde voor Com[m]issarissen Outgert p[iete]rs Spiegel en[de] Luycas Jacobsz Rotgans Rembrant Harmansz van Rijn van Leyden, out 26 Jaeren woonen[de] opde brestraet wiens moeder sal consenteren in desen huwel[ijck] en[de] Saskia Vuijlenburgh van Lewerden woonen[de] opt Bil tot St Annenkerck, voor welcke persoon heeft gecompareert Jan Cornelis pred[icant] als neve van de voors[chreven] Saskia, vermenende voort derde gebodt inne te brengen wettelijcke inteeckeninge van voorn[oemde] Saskia (get.) Rembrandt harmensz van rijn.

Register van ondertrouw

Op 10 Juni 1634 verscheen Rembrandt in de Oude Kerk voor de commissarissen van huwelijkse zaken. Hij wilde trouwen met zijn verloofde Saskia van Uylenburgh. Zij was het nichtje van de kunsthandelaar Hendrick van Uylenburgh, bij wie Rembrandt op dat moment in huis woonde. Om te kunnen trouwen moest er getekend worden in het register van ondertrouw. Dit register van ondertrouw is bewaard gebleven.

Saskia van Uylenburgh

Saskia was de eerste echtgenote en grote liefde van Rembrandt. Als dochter van de burgemeester van Leeuwarden, de belangrijkste stad in de provincie Friesland, moet Saskia een aantrekkelijke partij geweest zijn voor Rembrandt om mee te trouwen. In eerste instantie woonde het stel bij Hendrick van Uylenburgh in huis. In 1635 konden zij het zich veroorloven om een aangenaam huis te huren aan de Amstel. Saskia zou in deze periode vaak model staan voor Rembrandt.

Datering: 1634-06-10
Collectie: 5001-765; Doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam
Nummer: SK200004000027
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5001/2.3.5/start/20/limit/10/highlight/7
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Amsterdam

Ondertrouw Rembrandt en Saskia

Tijdvak: Tijd van regenten en vorsten (1600-1700)


Omschrijving

Register van ondertrouw

Op 10 Juni 1634 verscheen Rembrandt in de Oude Kerk voor de commissarissen van huwelijkse zaken. Hij wilde trouwen met zijn verloofde Saskia van Uylenburgh. Zij was het nichtje van de kunsthandelaar Hendrick van Uylenburgh, bij wie Rembrandt op dat moment in huis woonde. Om te kunnen trouwen moest er getekend worden in het register van ondertrouw. Dit register van ondertrouw is bewaard gebleven.

Saskia van Uylenburgh

Saskia was de eerste echtgenote en grote liefde van Rembrandt. Als dochter van de burgemeester van Leeuwarden, de belangrijkste stad in de provincie Friesland, moet Saskia een aantrekkelijke partij geweest zijn voor Rembrandt om mee te trouwen. In eerste instantie woonde het stel bij Hendrick van Uylenburgh in huis. In 1635 konden zij het zich veroorloven om een aangenaam huis te huren aan de Amstel. Saskia zou in deze periode vaak model staan voor Rembrandt.

Datering: 1634-06-10
Collectie: 5001-765; Doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam
Nummer: SK200004000027
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5001/2.3.5/start/20/limit/10/highlight/7

Trefwoorden

dopen, trouwen en begraven