Regeerings-peulvruchten en regeerings-meel

Home / Bronnen / Regeerings-peulvruchten en regeerings-meel    |    Terug
Regeerings-peulvruchten en regeerings-meel
   
   
 
 
 
 

Sommige producten waren zo schaars, dat ze speciaal door de overheid aan winkeliers werden verstrekt. Dit was het geval bij peulvruchten en meel, bijvoorbeeld. Aan de verkoop en het gebruik van de producten waren allerlei regels verbonden, zoals te lezen valt in deze verordeningen over 'regeeringsmeel' en 'regeerings-peulvruchten'.

Datering: 1918-01-30
Collectie: 30905-9; Collectie Stadsarchief Amsterdam: berichtgeving gemeente Amsterdam met betrekking tot de voedselsituatie tijdens en na de Eerste Wereldoorlog
Nummer: KLAB08516000005
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/30905/1.9/start/0/limit/10/highlight/5
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Amsterdam

Regeerings-peulvruchten en regeerings-meel

Tijdvak: Eerste Wereldoorlog


Omschrijving

Sommige producten waren zo schaars, dat ze speciaal door de overheid aan winkeliers werden verstrekt. Dit was het geval bij peulvruchten en meel, bijvoorbeeld. Aan de verkoop en het gebruik van de producten waren allerlei regels verbonden, zoals te lezen valt in deze verordeningen over 'regeeringsmeel' en 'regeerings-peulvruchten'.

Datering: 1918-01-30
Collectie: 30905-9; Collectie Stadsarchief Amsterdam: berichtgeving gemeente Amsterdam met betrekking tot de voedselsituatie tijdens en na de Eerste Wereldoorlog
Nummer: KLAB08516000005
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/30905/1.9/start/0/limit/10/highlight/5