Regeerings-peulvruchten

Home / Regeerings-peulvruchten en regeerings-meel / Regeerings-peulvruchten    |    Terug
Regeerings-peulvruchten en regeerings-meel | Regeerings-peulvruchten
   
   
 
 
 
 

Sommige producten waren zo schaars, dat ze speciaal door de overheid aan winkeliers werden verstrekt. Dit was het geval bij peulvruchten en meel, bijvoorbeeld. Aan de verkoop en het gebruik van de producten waren allerlei regels verbonden, zoals te lezen valt in deze verordeningen over 'regeeringsmeel' en 'regeerings-peulvruchten'.

Datering: 1918-01-30
Collectie: 30905: Collectie Stadsarchief Amsterdam: berichtgeving gemeente Amsterdam met betrekking tot de voedselsituatie tijdens en na de Eerste Wereldoorlog
Nummer: KLAB08516000005
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/30905.nl.html#KLAB08516000003

Geschiedenislokaal Amsterdam

Regeerings-peulvruchten

Omschrijving

Datering: 1918-01-30
Collectie: 30905: Collectie Stadsarchief Amsterdam: berichtgeving gemeente Amsterdam met betrekking tot de voedselsituatie tijdens en na de Eerste Wereldoorlog
Nummer: KLAB08516000005
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/30905.nl.html#KLAB08516000003