Rembrandt betaalt zijn rekening niet

Home / Bronnen / Rembrandt betaalt zijn rekening niet    |    Terug
Rembrandt betaalt zijn rekening niet
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Sr. Rembrandt Hermansz van Rijn is Schuldich over Cooppenningen vant huijs hem v[er]coft gul[den] 7000.- voor drij Jaren en drij maenden verschenen intres van gemelde seevenduijsent guld[en] a 5 ten 100 1137.10 voor het geen sijnentwegen heb wtgestreckt den halven 40en penning betaelt guld[en] 162.10. den halven 80en penn[ing] ...... 81.5 voor Stats en[de] Secretarijes ongelden 3.3. noch over reste van 8en penning voor de Jaeren 1651.1652. betaelt 86.8 guld[en] 333.6 333.6 guldens 8470.16 Segge achduijsent vierhondert seventich gulden 16 stuijvers Christoffel Thijs

Op 4 februari 1653 ontving Rembrandt een rekening van de notaris van Christoffel Thijs, de man die hem in 1639 het huis aan de Jodenbreestraat had verkocht. Rembrandt had bij de aankoop van het huis toegezegd dat hij voor november 1646 de hele koopsom van 13.000 gulden zou betalen. Dat had hij niet gedaan. In 1646 had hij pas 6000 gulden afgelost. Er stond dus nog 7000 gulden open.  Rembrandt had bovendien sinds 1649 geen rente meer over zijn schuld bij Thijs betaald. En volgens zijn schuldeiser moest hij ook nog meebetalen aan diverse belastingen op onroerend goed. Aan de veertigste en tachtigste penning bijvoorbeeld, de belastingen op de overdracht van een huis die Thijs voor hem had voorgeschoten.

In de problemen

Om zijn schuld aan Christoffel Thijs te kunnen betalen leende Rembrandt aan verschillende kanten geld. Hij voldeed daarmee de rest van de koopsom van het huis en de overdrachtsbelasting, maar niet de rente. Rembrandt raakte zo steeds dieper in de schulden, bij steeds meer schuldeisers, totdat hij in 1656 zijn faillissement moest aanvragen. De rekening van Christoffel Thijs stond dus aan het begin van Rembrandts financiële problemen.

Datering: 1653-02-1
Collectie: 5075-47; Archief van de Notarissen, Sebastiaan van der Piet
Nummer: A32581000011
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5075/47.3.29/start/10/limit/10/highlight/1
  Gerelateerde bronnen
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Amsterdam

Rembrandt betaalt zijn rekening niet

Tijdvak: Tijd van regenten en vorsten (1600-1700)


Omschrijving

Op 4 februari 1653 ontving Rembrandt een rekening van de notaris van Christoffel Thijs, de man die hem in 1639 het huis aan de Jodenbreestraat had verkocht. Rembrandt had bij de aankoop van het huis toegezegd dat hij voor november 1646 de hele koopsom van 13.000 gulden zou betalen. Dat had hij niet gedaan. In 1646 had hij pas 6000 gulden afgelost. Er stond dus nog 7000 gulden open.  Rembrandt had bovendien sinds 1649 geen rente meer over zijn schuld bij Thijs betaald. En volgens zijn schuldeiser moest hij ook nog meebetalen aan diverse belastingen op onroerend goed. Aan de veertigste en tachtigste penning bijvoorbeeld, de belastingen op de overdracht van een huis die Thijs voor hem had voorgeschoten.

In de problemen

Om zijn schuld aan Christoffel Thijs te kunnen betalen leende Rembrandt aan verschillende kanten geld. Hij voldeed daarmee de rest van de koopsom van het huis en de overdrachtsbelasting, maar niet de rente. Rembrandt raakte zo steeds dieper in de schulden, bij steeds meer schuldeisers, totdat hij in 1656 zijn faillissement moest aanvragen. De rekening van Christoffel Thijs stond dus aan het begin van Rembrandts financiële problemen.

Datering: 1653-02-1
Collectie: 5075-47; Archief van de Notarissen, Sebastiaan van der Piet
Nummer: A32581000011
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5075/47.3.29/start/10/limit/10/highlight/1