Rembrandt blijkt gezond

Home / Bronnen / Rembrandt blijkt gezond    |    Terug
Rembrandt blijkt gezond
   
   
 
 
 
 
 
Transcriptie
Op huijden den 26 july anno 1632 hebbe ick Jacob van Zwieten not[ari]s etc. in presentie vande naebes[chreven] getuijgen mij ten v[er]soucke van d'Ersame pieter huygen de boijs, wonende buijten leyden op de hoge most gevonden ende getransporteert ten huijse van Mr. heijndrick Ulenburch schilder op de brestraet aen St. anthonissluijs binnen deser stede ende aldaer aen seecker dochtertge dat voor Quam gevraecht hebbende off Mr. Rembrant harmensz van Rijn schilder (die ten huijse aldaer logeerde) in huijs en voor der hant was heeft het selve dochtertgie Jae geantwoort ende op mijn v[er] souck de voorn[oemde] Mr. Rembrant harmens van Rijn schilder voorgeroupen ende den selven int voorhuijs alwaer ick den selven gevraecht off hij Mr. Rembrant harmens van Rijn, schilder was ende Jae ge antwoort hebbende hebbe voorts tegens den selven geseijt dat het wel was ende dat mij bleeck dat hij noch fris Clouck ende wel te pas was op het welcke hij mij antwoorde dat is waer ick Ben godt loff in goede Dispositie ende wel te pas Alles oprecht Gedaen tAmsterdam ter presentie van van Elbert Dirckxz ende arent van Gouthoven getuijgen etc.

Wel te pas

Begin 1631 investeerde Rembrandt in Leiden, samen met 99 anderen, in een tontine. Dit was een financiële constructie waarbij een groep deelnemers geld in een fonds stak, dat vervolgens gebruikt werd voor lucratieve beleggingen. Als een van de investeerders stierf, kwam zijn deel van het dividend toe aan de anderen, net zo lang tot er nog maar een van hen over was, die alles kreeg. In maart 1631 hadden notarissen bevestigd dat alle inschrijvers van de Leidse tontine nog leefden. Een jaar later volgde weer een controle. Notaris Jacob van Zwieten kwam op 26 juli 1632 kijken of Rembrandt nog in leven was. Hij constateerde dat de schilder 'wel te pas' – goed gezond – was. De notaris trof Rembrandt aan in het huis van de kunsthandelaar Hendrick van Uylenburgh, aan de huidige Jodenbreestraat, op de hoek met de Zwanenburgwal. Bij hem woonde de schilder op dat moment in. Hendrick van Uylenburgh handelde niet alleen in oude kunstwerken, hij had ook een werkplaats aan huis waar schilderijen en prenten werden geproduceerd voor de verkoop. Rembrandt was vier jaar lang het hoofd van dat atelier.

 

Datering: 1632-07-26
Collectie: 5075-861; Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, Jacob van Zwieten
Nummer: A32452000250
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5075/38.1.4/start/240/limit/10/highlight/10
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Amsterdam

Rembrandt blijkt gezond

Tijdvak: Tijd van regenten en vorsten (1600-1700)


Omschrijving

Wel te pas

Begin 1631 investeerde Rembrandt in Leiden, samen met 99 anderen, in een tontine. Dit was een financiële constructie waarbij een groep deelnemers geld in een fonds stak, dat vervolgens gebruikt werd voor lucratieve beleggingen. Als een van de investeerders stierf, kwam zijn deel van het dividend toe aan de anderen, net zo lang tot er nog maar een van hen over was, die alles kreeg. In maart 1631 hadden notarissen bevestigd dat alle inschrijvers van de Leidse tontine nog leefden. Een jaar later volgde weer een controle. Notaris Jacob van Zwieten kwam op 26 juli 1632 kijken of Rembrandt nog in leven was. Hij constateerde dat de schilder 'wel te pas' – goed gezond – was. De notaris trof Rembrandt aan in het huis van de kunsthandelaar Hendrick van Uylenburgh, aan de huidige Jodenbreestraat, op de hoek met de Zwanenburgwal. Bij hem woonde de schilder op dat moment in. Hendrick van Uylenburgh handelde niet alleen in oude kunstwerken, hij had ook een werkplaats aan huis waar schilderijen en prenten werden geproduceerd voor de verkoop. Rembrandt was vier jaar lang het hoofd van dat atelier.

 

Datering: 1632-07-26
Collectie: 5075-861; Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, Jacob van Zwieten
Nummer: A32452000250
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5075/38.1.4/start/240/limit/10/highlight/10