Rembrandt koopt een Rubens

Home / Bronnen / Rembrandt koopt een Rubens    |    Terug
Rembrandt koopt een Rubens
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Noch ontfangen den 8 October 1637. door mijn vrou van Sr. Rembrant schilder vierhondert vier- entwintich gulden thien stuijvers acht pen[ningen] over den coop van een schilderije van Leander en[de] hero bij Ribbens gedaen, dewelcke ick tot onderpant hadde, segge f 424:10:8

Een groot bewonderaar

Rembrandt was een groot bewonderaar van de Zuid-Nederlandse kunstenaar Peter Paul Rubens (1577-1640). Voor enkele schilderijen baseerde Rembrandt zich zelfs op composities van de Vlaamse meester. Het is dan ook niet vreemd dat Rembrandt op 8 oktober 1637 een schilderij kocht van Rubens. Hij betaalde er bijna 425 gulden voor aan de advocaat Trojanus de Magistris. Dat was de boekhouder van de schilder Jan Jansz Uyl. Uyl had geld geleend van De Magistris en gaf hem het schilderij van Rubens als onderpand. De Magistris verkocht het vervolgens aan Rembrandt.

Hero en Leander

Rembrandt legde een eigen kunstverzameling aan, voor zichzelf en voor de verkoop. Een Rubens mocht in zijn verzameling niet ontbreken. Het schilderij van rond 1605 verbeeldde de mythe van Hero en Leander. Leander zwemt ’s nachts de Hellespont over om bij zijn geliefde Hero te komen. Als de fakkel die Hero heeft aangestoken om hem de weg te wijzen dooft in een storm, verdrinkt hij. Rubens schilderde de nachtelijke onweersstorm en het woest kolkende water met daarin het bleke lichaam van Leander. In 1644 verkocht Rembrandt het schilderij voor 530 gulden – met winst dus – aan de kunsthandelaar Lodewijk van Ludick. Het schilderij hangt tegenwoordig in de Yale Art Gallery in New Haven, Verenigde Staten.

Datering: 1637-10-8
Collectie: 740-408; Archief van het Begijnhof
Nummer: KLAD01908000006
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/740/2.2.3.1.5/start/0/limit/10/highlight/6
  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Geschiedenislokaal Amsterdam

Rembrandt koopt een Rubens

Tijdvak: Tijd van regenten en vorsten (1600-1700)


Omschrijving

Een groot bewonderaar

Rembrandt was een groot bewonderaar van de Zuid-Nederlandse kunstenaar Peter Paul Rubens (1577-1640). Voor enkele schilderijen baseerde Rembrandt zich zelfs op composities van de Vlaamse meester. Het is dan ook niet vreemd dat Rembrandt op 8 oktober 1637 een schilderij kocht van Rubens. Hij betaalde er bijna 425 gulden voor aan de advocaat Trojanus de Magistris. Dat was de boekhouder van de schilder Jan Jansz Uyl. Uyl had geld geleend van De Magistris en gaf hem het schilderij van Rubens als onderpand. De Magistris verkocht het vervolgens aan Rembrandt.

Hero en Leander

Rembrandt legde een eigen kunstverzameling aan, voor zichzelf en voor de verkoop. Een Rubens mocht in zijn verzameling niet ontbreken. Het schilderij van rond 1605 verbeeldde de mythe van Hero en Leander. Leander zwemt ’s nachts de Hellespont over om bij zijn geliefde Hero te komen. Als de fakkel die Hero heeft aangestoken om hem de weg te wijzen dooft in een storm, verdrinkt hij. Rubens schilderde de nachtelijke onweersstorm en het woest kolkende water met daarin het bleke lichaam van Leander. In 1644 verkocht Rembrandt het schilderij voor 530 gulden – met winst dus – aan de kunsthandelaar Lodewijk van Ludick. Het schilderij hangt tegenwoordig in de Yale Art Gallery in New Haven, Verenigde Staten.

Datering: 1637-10-8
Collectie: 740-408; Archief van het Begijnhof
Nummer: KLAD01908000006
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/740/2.2.3.1.5/start/0/limit/10/highlight/6

Trefwoorden

kunst