Seksueel Misbruik

Home / Seksueel misbruik / Seksueel Misbruik    |    Terug
Seksueel misbruik | Seksueel Misbruik
   
   
 
 
 
 
 
Transcription
Overwegende dierhalven dat de bovenvermelde daden des beklaagden, als het beheer en het bestuur over eene slavenmagt voerende, in strijd zijn met artikel negen van het plantaagje reglement, vervat in de Publicatie van 31 augustus 1784 waar op eener boete van twee honderd gulden Surinaamsch geld en correctie naar enigentie van zaken, aan eigenaren, adminis- trateuren, of bedienden van planta- giën, wel en presselijk is gelast zorg te dragen en voor te komen dat ter zake van eenige vermengingen van blanken met de slavinnen eenige deser op de plantagien ontstaat.

In 1841 werd Thomans Sevenoaks, directeur van plantage Wederzorg, vervolgd wegens seksueel misbruik van achttien tot slaaf gemaakte vrouwen. Sevenoaks kreeg een boete van 64 Nederlandse guldens en kreeg geen toegang meer tot de plantage.

Het was niet gebruikelijk dat een directeur gestraft werd voor verkrachtingen. Niet het welzijn van de vrouwen, maar het voorkomen van vermenging van witte personen en mensen van kleur was de belangrijkste reden voor vervolging.

Datering: 1841-07-14
Collectie: 1455: Archief van de Bank Insinger en Co.
Nummer: A08767000001-A08767000005
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/1455.nl.html#A08767000001

Geschiedenislokaal Amsterdam

Seksueel Misbruik

Omschrijving

Datering: 1841-07-14
Collectie: 1455: Archief van de Bank Insinger en Co.
Nummer: A08767000001-A08767000005
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/1455.nl.html#A08767000001