Tot slaafgemaakten als bruidsschat

Home / Bronnen / Tot slaafgemaakten als bruidsschat    |    Terug
Tot slaafgemaakten als bruidsschat
   
   
 
 
 
 
 
Transcriptie
Eerstelijk zal de voornoemde Bruijd tot financi- elen ondersteuning van dit huwelijk inbrengen twaalf negerslaa- ven die bekwaam zijn tot alle arbeijt ieder waardig tweehonderen twintig guldens, twaalf koebeesten ieder waardig honderdentwintig guldens welke slaaven en koebees- ten op Suriname zijn, mitsgaanden honderd ducatons in contant gelt

Op 30 september 1701 verschenen de Spaanse Isaque Soares Baretto en Rachel Drago bij notaris Pieter Schabaalje in Amsterdam, om hun huwelijkse voorwaarden vast te leggen. Rachel kwam uit een rijke familie en bracht een aanzienlijke bruidsschat met zich mee ter waarde van 5728 gulden en zes stuivers. Naast goud, juwelen, geld en zilver bestond de schat ook uit twaalf koeien en twaalf 'negerslaven die bekwaam zijn tot alle arbeid'. De tot slaaf gemaakten waren elk 220 gulden waard en werden als 'goederen' ingebracht. Isaque en Rachel trouwden niet in gemeenschap van goederen: alle bezittingen bleven in het eigendom van de familie Drago.

Datering: 30-09-1701
Collectie: 5075-6014B; Archief van de Notarissen
Nummer: KLAB02189000326
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5075/241.1.37/start/320/limit/10/highlight/6
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Amsterdam

Tot slaafgemaakten als bruidsschat

Tijdvak: Tijd van regenten en vorsten (1600-1700)


Omschrijving

Op 30 september 1701 verschenen de Spaanse Isaque Soares Baretto en Rachel Drago bij notaris Pieter Schabaalje in Amsterdam, om hun huwelijkse voorwaarden vast te leggen. Rachel kwam uit een rijke familie en bracht een aanzienlijke bruidsschat met zich mee ter waarde van 5728 gulden en zes stuivers. Naast goud, juwelen, geld en zilver bestond de schat ook uit twaalf koeien en twaalf 'negerslaven die bekwaam zijn tot alle arbeid'. De tot slaaf gemaakten waren elk 220 gulden waard en werden als 'goederen' ingebracht. Isaque en Rachel trouwden niet in gemeenschap van goederen: alle bezittingen bleven in het eigendom van de familie Drago.

Datering: 30-09-1701
Collectie: 5075-6014B; Archief van de Notarissen
Nummer: KLAB02189000326
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5075/241.1.37/start/320/limit/10/highlight/6

Trefwoorden

slavernij
dopen, trouwen en begraven