Stephanus Pelgrom - Contract

Home / Bronnen / Stephanus Pelgrom - Contract    |    Terug
Stephanus Pelgrom - Contract
   
   
 
 
 
 
 
Transcriptie
4. Dat voor leverbare negros ende behoor- lijcke stucken van Indien sullen werden gereeckent alle die geene die gesont, niet blint, lam nogh gebroocken sijn, ende geen considerabele gebreken hebben.

Stephanus Pelgrom was notaris van de stad Amsterdam, klerk van de West-Indische Compagnie en secretaris van de Sociƫteit van Suriname. In 1677 maakte hij een leveringscontract op waarin hij eigenschappen beschreef waaraan de slaafgemaakten moesten voldoen. Naast leeftijd en de kostprijs werd er ook naar gezondheid gekeken. Zo beschreef dit leveringscontract dat de slaafgemaakten niet ziek mochten zijn.

Pelgrom was een van de vele notarissen die op deze manier betrokken waren bij slavenhandel en slavernij.

Klik linksboven op het icoontje met het brilletje om de letterlijke transcriptie te lezen van dit document.

Datering: 1677
Collectie: 5075-4066; Archief van de Notarissen
Nummer: A34991000275
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5075/190.1.2/start/270/limit/10/highlight/5
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Amsterdam

Stephanus Pelgrom - Contract

Tijdvak: Tijd van regenten en vorsten (1600-1700)


Omschrijving

Stephanus Pelgrom was notaris van de stad Amsterdam, klerk van de West-Indische Compagnie en secretaris van de Sociƫteit van Suriname. In 1677 maakte hij een leveringscontract op waarin hij eigenschappen beschreef waaraan de slaafgemaakten moesten voldoen. Naast leeftijd en de kostprijs werd er ook naar gezondheid gekeken. Zo beschreef dit leveringscontract dat de slaafgemaakten niet ziek mochten zijn.

Pelgrom was een van de vele notarissen die op deze manier betrokken waren bij slavenhandel en slavernij.

Klik linksboven op het icoontje met het brilletje om de letterlijke transcriptie te lezen van dit document.

Datering: 1677
Collectie: 5075-4066; Archief van de Notarissen
Nummer: A34991000275
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5075/190.1.2/start/270/limit/10/highlight/5

Trefwoorden

handel
West-Indische Compagnie
slavernij