'Twee stuckx slaven'

Home / Bronnen / 'Twee stuckx slaven'    |    Terug
'Twee stuckx slaven'
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Den directeur over de vaste Wilde Kust ghenaemt Nova Zeelandia, wort by dezen gheordonneert by lotinghe the leve- ren aen Mozes Bourgos twee ----- stucx Sla- ven, mits in de recisse hier onder uitdruckende mans, vrouw- wen ende jonghelinghen, met distinctie vande jaren, actum ter vergaderinghe vande commissarissen over Nova Zeelandia, de 25 Januari 1658 Ick ondergetekenden Rebecca Bourgos inden naam van Mozes Bourgos bekenne uyt chrachte vande bovenstaende ordonnantie ont- vanghen te hebben vanden directer over de Wilde Cust twee stuckx slaven, te weten een mans en een vrouwen ----- jonghelingen van ---- jaren ende van ---- jaren versoecke ende ordonnere Paulo Jaocomo Pinto mijne borghe op het verzoek deses de betalinghe hier booven te doen aen de heeren commissarissen , en- de dat volgens het contract ende borgtochte hiervan gemaect, alles onder verbant ende renuntiatie als na rechten, actum op de vaste Wilde Cust, den 2e September 1658

Deze kwitantie voor de verkoop van tot slaaf gemaakten door de directeur van Nova Zeelandia, de eerste naam voor de kolonie Essequebo in het huidige Guyana, is afkomstig uit het archief van de Portugees-Israëlitische Gemeente in Amsterdam. De eerste alinea is een bevel tot de levering van de tot slaaf gemaakten. De tweede alinea is een 'ontvangstbevestiging' van de tot slaaf gemaakten en tegelijk een betaalverzoek.

Datering: 1658
Collectie: 334: Archief van de Portugees-Israëlietische Gemeente
Nummer: A22570000012
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/334.nl.html#A22570000012
  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Geschiedenislokaal Amsterdam

'Twee stuckx slaven'

Tijdvak: De tijd van regenten en vorsten (1600-1700)


Omschrijving

Deze kwitantie voor de verkoop van tot slaaf gemaakten door de directeur van Nova Zeelandia, de eerste naam voor de kolonie Essequebo in het huidige Guyana, is afkomstig uit het archief van de Portugees-Israëlitische Gemeente in Amsterdam. De eerste alinea is een bevel tot de levering van de tot slaaf gemaakten. De tweede alinea is een 'ontvangstbevestiging' van de tot slaaf gemaakten en tegelijk een betaalverzoek.

Datering: 1658
Collectie: 334: Archief van de Portugees-Israëlietische Gemeente
Nummer: A22570000012
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/334.nl.html#A22570000012

Trefwoorden

Slavenhandel